Bezpečnostní politika

Home / Bezpečnostní politika

Europay se podřizuje bezpečnosti internetových řešení a proto poskytuje našim váženým zákazníkům informace o bezpečné práci na počítači.
Následující informace se týkají doporučení bezpečných postupů při použití online služeb.

Heslo a osobní identifikační číslo

Pro přístup k online službám se často vyžaduje zadání uživatelského identifikátoru a hesla.
Ochrana těchto dat je velice důležitá především pro citlivé služby, jako ty s použitím financí.

K zajištění soukromí a bezpečnosti vašeho hesla se prosím řiďte následujícími pokyny:

Používejte vhodná hesla, která nejsou snadno odhadnutelná, nebo která obsahují alespoň 8 alfanumerických znaků.
Používejte speciální symboly a čísla, velká a malá písmena – pomůže to zajistit sílu hesla.
Vyhněte se heslům, které lze jednoduše uhádnout – jako např. vaše datum narození, login, telefonní čísla, data narození rodinných příslušníků aj.
Udržujte hesla v tajnosti a nesdělujte je třetím osobám.
Zástupce společnosti Europay vás nikdy nepoprosí o heslo, ani vám nezašle email se žádostí o poskytnutí přístupových údajů.
V opačném případě se prosím okamžitě obraťte na zástupce společnosti Europay.
Měli byste se vyvarovat ukládání hesel na vašem počítači nebo v jeho bezprostřední blízkosti na otevřeném místě (např. napsané na papíře).
Hesla by se měla pravidelně měnit, nebo v kdykoliv získáte podezření, že mohou být zneužita.
Hesla používaná pro přístup k cítlivým službám se mají uchovávat odděleně od jiných.
Zatímco některé prohlížeče poskytují možnost ukládání hesel v počítači, nevyužívejte tuto možnost ve vztahu k citlivým službám.

Bezpečnost počítače

Počítač je prostředkem, pomoci něhož se online službám předávají citlivé informace a pokyny.
Je tedy velmi důležité ochránit počítače před neoprávněným vniknutím.
Doporučujeme, abyste se řídili následujícími zásadami:

Provádět transakce pouze pomoci počítačů, které jsou bezpečné. Vyhněte se použití sdílených nebo veřejných počítačů při přístupu k citlivým službám.
Ujistěte se, že počítače jsou dostatečně chráněny:
Aktualizováním antivirového a antitrojanového softwaru včetně jejich databází
Aktualizováním systému a browseru včetně bezpečnostních záplat
Periodickou aktualizací všeho nainstalovaného softwaru
Je-li to možné, odstraněním nebo deaktivací nevyužívaných služeb
Instalací osobního firewallu, mají-li se transakce provádět pomoci počítače, který je mimo dosah firemního firewallu.

Praktikujte bezpečnou práci na počítači:
Nedovolujte nepovolaným osobám mít fyzický přístup k počítače.
Nespouštějte neznámý software na počítači.
Nenechávejte počítač bez dozoru, pokud jste přihlášeni do jakékoliv služby.
Vždy se odhlaste z online relací, které už nevyužíváte.
Zavřete relace nebo vymažte mezipaměť prohlížeče ihned po odhlášení z online relací.
Zkontrolujte, zda se adresa webové stránky banky změní z http:// na zabezpečený režim https://, a že po přihlášení a před provedením citlivých transakcí se v dolní části webové stránky zobrazí ikona zabezpečení, která vypadá jako zámek nebo klíč.
Používejte prohlížeč, který podporuje šifrovací standard SSL 128 bitů nebo vyšší.
Používejte nejnovější verzi prohlížeče podporovaný online aplikacemi.