Vnitřní kontrola

Home / Vnitřní kontrola

Nás finanční ústav má na prvním místě politiku souboru postupů Poznej svého klienta (KYC, PSK) a opatření proti praní špinavých peněz (AML). Tyto politiky byly schváleny správní radou. Politiky jsou založeny na zásadách vydaných OECD a FATF.

Zásady týkající se KYC se pravidelně revidují s přihlédnutím k doporučením FATF a OECD ve věci standardů AML a CFT. Zásady doporučují, aby systém dodržoval určitý postup identifikace zákazníka při zakládání účtů a monitoringu transakcí podezřelé povahy za účelem jejich nahlášení příslušným úřadům.

Na prvním místě máme soubor opatření týkajících se politik Poznej svého klienta a opatření proti praní špinavých peněz, které jsou upraveny s přihlédnutím k výše uvedeným doporučením a schváleny správní radou.

Vytvořili jsme tyto zásady s použitím doporučení OECD a FATF v oblasti boje proti opraní špinavých peněz (Správa záznamů o povaze a hodnotě transakcí, postup a povaha správy a času o podání informací, ověření a správě záznamů o identitě klientů společností skupiny Europay Payment Services, finančních ústavů a prostředníků) z roku 2005, a jakékoliv jejich porušení nebo nedodržení může mít za následek uložení pokud podle zákona o regulaci online systémů.

Tato politika byla vytvoření vzhledem k chápání zásad uvedených ve výše uvedeném RBI Master Circular ze dne 1. července 2014, existujících politik systémů v oblasti KYC a AML, a také podnikatelských stratégiích Europay Payment Services.

Zákazník získá kompletní soubor informací o našich kontrolních politikách při otevření účtu, a naše závazky jsou uvedeny v dohodě se zákazníkem.